Opis

Każdy nasz projekt jest tworzony na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem według schematu:

A. OPRACOWANIE KONCEPCJI.

B. WSTĘPNA REWIZJA PROJEKTU.

C. FINALNA REWIZJA PROJEKTU.

D. PROTOTYPOWANIE wg indywidualnych uzgodnień z klientem.

E. PRODUKCJA.