Tekst zastępczy, materaił do uzupełnienia dla Tomka.,,,

Zawsze każdy nasz projekt jest tworzony na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem według schematu:

A. OPRACOWANIE KONCEPCJI.

B. WSTĘPNA REWIZJA PROJEKTU.

C. FINALNA REWIZJA PROJEKTU.

D.REALIZACJA